Chính hãng Xiaomi tại Việt Nam với Mi House

Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer

SKU: SOOCASH3
1,099,000₫

Mô tả

Thông Tin Sản Phẩm:

  • Công suất 1800W
  • Đầu vào 220V – 50Hz
  • Khối lượng 600g
  • Kích thước 158 x 75 x 243cm
  • Chiều dài dây 1.7m
  • 3 cấp độ nhiệt
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer
 Máy sấy tóc Xiaomi Soocas H3 1800W / Soocas 1800W Double Negative Ions Hair Dryer